Choď na obsah Choď na menu
 


Historia Terian

Terany - História

Na dnešnom území obce Terany boli sídliskové nálezy z doby rímskej a poveľkomoravskej. Obec vznikla v roku 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian.
Horné Terany sa spomínajú od roku 1298 ako Teryan, v roku 1356 ako Terien, a od roku 1773 ako Horné Terany, maďarsky Felsöterény. V 17. a 18. storočí patrila obec Berényiovcom, v 19. storočí Boronkayovcom a i. V roku 1715 mala mlyn a 19 domácností, v roku 1828 mala 39 domov a 235 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, do 19. storočia vinohradníctvom. Koncom 19. storočia postavili v obci parný mlyn.
Dolné Terany – obec vznikla v chotári obce Horné Terany v 16. storočí. Doložená je z roku 1387 ako Kysteryen, v roku 1470 Also Theryen, v roku 1564 Teryen nobilium a od roku 1773 ako Dolné Terany, maďarsky Alsöterény. Začiatkom 19. storočia patrila Berényiovcom a Lipthayovcom, neskôr Podhorským. V roku 1715 sa spomína ako zemianska obec, mala 15 domácností, v roku 1828 mala 29 domov a 299 obyvateľov. Poľnohospodársky ráz si zachovala aj za I. ČSR.
Terany – zaznamenali väčší rozvoj po oslobodení. JRD založili v roku 1951, vybudované hydinárstvo, mliekáreň, sklad krmív.

 

Základné informácie

Na ceste pre medzinárodnú premávku I/66, kilometer severne od mesta Dudince leží malá obec Terany. Obec leží v rovinatej oblasti v nadmorskej výške 152 m.n.m. a preteká cez ňu rieka Štiavnička.Prvá písomná zmienka obci pochádza z roku 1298.

Terany sa rozprestierajú na ploche 1083 ha a žije tam 747 obyvateľov. Administratívne je obec začlenená do okresu Krupina (KA).

Medzi dominanty obce patrí evanjelický kostol a starý kaštieľ. Obec je tiež známa tým, že sa tu narodil a pôsobil spisovateľ J. Ballek.   

Zaujímavosti obce

Neprehliadnuteľný je starý kaštieľ, donedávna slúžiaci ako domov dôchodcov, v súčasnosti zreštaurovaný.

Dominantou obce je evanjelický kostol z roku 1811, neskôr viackrát rekonštruovaný a prestavovaný.

V erbe obce je lipa s viničom, čo poukazuje na vinohradnícky charakter obce. Teplé podnebie ponúka veľmi dobré predpoklady pre pestovanie viniča a dorábanie vína. Miestne pivničky, vytesané do brala privítajú a príjemne osvieža hlavne v letných mesiacoch

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.