Choď na obsah Choď na menu
 


Historia Dudiniec

Obrázok Obrázok

  História a súčasnosť.

 

 

Dudince sú významnou archeologickou lokalitou, kde rôzne nálezy od neolitu, cez mladšiu dobu kamennú, slovanské a veľkomoravské obdobie z 9. až 11. storočia svedčia o ich trvalom a historickom osídlení.


Nálezy kostí mamuta, pratura, nosorožca, soba a zubra svedčia o tom, že tunajšie pramene vyhľadávala už pleistocénna zverina.


Kostrové hroby svedčia o obývaní miesta človeka už v rokoch 4000 až 5000 pred n.l.


Dudince sa často spomínajú aj v súvislosti s tzv. rímskými kúpeľami, ktorých názov sa odvodzuje od nálezov rímskej keramiky a mincí z obdobia cisára NERA a cisára ANTÓNIA PIA v okolí Dudiniec.

 

POVESŤ O VÍLE DUDILE.

 

 

Keď na územie dnešného Slovenska prišli v 2. storočí pred Kristom Rimania, časť z nich sa utáborila asi 2 km južne od Dudiniec.Jednej noci postretlo pokojný tábor náhle neštastie - bez stopy sa stratil 12-ročný syn rímskeho vojvodcu.Po márnom hľadaní ho otec napokon našiel ležať bez známok života na brehu jazierka.Zdalo sa, že chlapcovi užniet pomoci, no napokn prišla zúfalému otcovi na pomoc dobrá víla menom Dudila.Čarovná bytosť premenila svojím dotykom otrávenú vodu na priezračnú a životodarnú, pokropila ňou chlapcovu tvár a vrátila mu život.Na pamiatku tejto udalosti ponechala víla tejto vode jej liečivú moc.

 

 

 

 

 

Obrázok

Víla Dudila však neupadla do zabudnutia ani dnes, jej silueta tvorí neodmysliteľnú súčasť loga kúpeľlov Dudince.

 

 

Z obdobia Rimanov sa v Dudinciach nachádza 32 kamenných rímskych bazénikov. Pekné prírodné prostredie, stála teplá klíma a vynikajúce účinky liečivej vody umocňujú význam Dudiniec pre zdravie človeka. Dudinská voda má teplotu 28,5 stupňa C a obsahuje šesť rozhodujúcich minerálnych prvkov, blahodárne pôsobiacich na organizmus človeka. Pomáha liečiť pohybový aparát, srdcovo-cievny systém, reumatické ochorenia, vysoký tlak, kožné a ženské choroby. Má blahodárny vplyv na zažívací systém.


 

DUDINCE

 

 

Dudince ležia v doline potoka Štiavnica na severovýchodnom okraji Ipeľskej pahorkatiny. Archeologické nálezy potvrdzujú, že na území mesta žil človek už dobe neskorého neolitu. V Dudinciach odkryli 6-7000 rokov staré kostrové hroby, v okolí nálezy pochádzajú z doby bronzovej, halštatskej, laténskej a našli sa tu pamiatky aj po Rimanoch (v blízkych Teranoch).

 


 

Dudince sa prvý raz spomínajú v roku 1284 pod menom „Dyud„. Dnešné mesto vzniklo zo starých obcí Dudiniec a Meroviec, ktoré sa pri územnej reorganizácii roku 1960 spojili v jednu obec Dudince. Dudince boli spojené s okolím do konca 19. st. iba kamennými cestami. V r. 1899 bola dokončená výstavba železničnej trate zo Šiah cez Dudince do Krupiny. V minulosti boli Dudince obľúbeným výletným miestom uhorského kráľa Mateja a navštevovala ich aj Alžbeta, manželka cisára Františka Jozefa I.

 


 

Najstaršia zmienka o dudinských prírodných minerálnych prameňoch pochádza z r. 1551. Už koncom 19. st. sa tunajšia minerálna voda plnila do fliaš a predávala. Hontianski lekári ju predpisovali proti žalúdkovým chorobám, črevným katarom a hemoroidom. Dudinská minerálna voda bola od pradávna využívaná aj na kúpanie. V súčasnosti sú tu štyri liečebné ústavy: Krištáľ, Rubín, Smaragd a Diamant.

 

 

Rozloha: 685 ha
Počet obyvateľov: 1521
Nadmorská výška: 140 m n.m.
Kraj: Banskobystrický

Kúpele Dudince sa nachádzajú v nadmorskej výške 139 m n.m., na úpätí Krupinskej kotliny v okrese Krupina v trojuholníku Bratislava, Banská Bystrica, Budapešť v čistom životnom prostredí bez exhalátov priemyslu. Dobrá poloha a teplá stabilná klíma vytvárajú ideálne podmienky pre príjemný oddych. Podnebím patria medzi oblasti s typickou nížnoteplou klímou, s najväčším počtom slnečných dní v roku v Slovenskej republike a podľa švajčiarskej klasifikácie majú sedatívnu, utišujúcu klímu. Obľúbené sú aj kvôli tejto skutočnosti. Sú ideálnym miestom na rehabilitáciu a relaxáciu. Pekné prírodné prostredie, stála teplá klíma a vynikajúce účinky liečivej vody umocňujú význam Dudiniec pre zdravie človeka.

Odborné analýzy túto vodu charakterizujú ako „prírodnú liečivú vysoko mineralizovanú vodu, uhličitú, sulfánová ,hydrogénuhličitanovo-chloridovú, sodno-vápennatú, sulfidickú, so zvýšeným obsahom fluoridov, lítia, bóru, vápnika a hydrogénuhličitanov, slabokyslú, veľmi nízko termálnu, hypotonickú“, s prirodzenou teplotou 27,4 °C a celkovou mineralizáciou 5 785 mg/l. Ojedinelou v celosvetovom meradle ju robí súčasný výskyt 1450 mg oxidu uhličitého a necelých 6 mg sírovodíka v jednom litri. Podľa informácií, ktoré sú nám dostupné, sa voda podobného zloženia údajne nachádza už iba v Japonsku a v známych francúzskych kúpeľoch Vichy. Toto vzácne zloženie jej umožňuje liečiť ochorenia pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému, nervového systému či profesionálneho preťaženia nielen pre jednotlivo sa vyskytujúce diagnózy, ale aj ich kombináciu.

 

 

 

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.