Choď na obsah Choď na menu
 


Slovanský genius

20. 10. 2009

Nikola Tesla - slovanský génius

Tesla sa podľa legendy údajne narodil práve počas veľkej elektrickej búrky - srbskej rodine, v dedinke Smiljan v blízkosti Gospiča, na území dnešného Chorvátska. Pokrstil ho srbský ortodoxný pop Toma Oklobdžija, jeho otcom bol reverend Milutin Tesla, kňaz metropolita Sremski Karlovec a matka Duka Mandičová bola takisto dcérou srbského kňaza. Tesla ako dieťa usilovne čítal všetky prístupné knihy, aj filozofické a náboženské, a už počas detstva mal vidiny a riešenia rôznych technických problémov sa mu často objavovali v mysli práve v takých stavoch.

Nikola Tesla, svetoznámy fyzik a vynálezca srbského pôvodu (1856 - 1943) si v Spojených štátoch, kam pricestoval v roku 1884, získal neskôr veľké uznanie ako elektroinžinier a vynálezca. Nový typ zbraní, ktoré dnes používa americká armáda, sa pripisuje práve jeho celoživotnému vedeckému výskumu. Hádam najznámejším vynálezom je tzv. "mierový lúč", ako ho Tesla pomenoval - čo je zbraň cielenej energie, ktorú možno používať v rôznej intenzite. Médiá ju vtedy označovali za "super-zbraň, ktorá skoncuje so všetkými vojnami". Pravdou však je, že teraz už nielen americká, ale aj iné armády ju s nadšením využívajú na úplne iné ciele.


Americká FBI po jeho smrti okamžite nariadila Úradu pre majetok cudzincov zhabať všetky jeho papiere a technické zariadenia - napriek tomu, že Tesla bol riadnym americkým občanom - a americkí vedci odvtedy pokračujú vo výskume sami. Mnohí sa nazdávajú, že i keď zomrel vo veku 86 rokov, odišiel predčasne vďaka tomu, že o jeho výskum v súvislosti s tzv. "smrtonosným lúčom" mala mimoriadny záujem armáda. Zdá sa, že tento lúč má náväznosť na guľový blesk a žeravú plazmu a išlo o lúče častíc.


Teslova rodina a juhoslovanské veľvyslanectvo sa snažilo donútiť americkú vrchnosť, aby jej vydali jeho majetok a jeho neter Sava Kosanovičová sa eventuálne dostala k niektorým osobným predmetom, ktoré sú dnes vystavené v múzeu Nikolu Teslu v Belehrade, kde sa nachádza aj urna s jeho popolom. Ale technické zariadenia dostala do opatery armáda a Teslov výskum vyhlásili za "prísne tajný".


Spočiatku pôsobil v New Yorku, ale neskôr sa rozhodol odsťahovať do Colorado Springs, kde mal k dispozícii dostatok priestoru pre pokusy s elektrickým prúdom vysokých napätí. Tesla nimi dokázal, že naša planéta je vlastne jedným obrovským vodičom a túto jej vlastnosť možno prakticky využívať.


Tesla bol k Einsteinovmu vysvetľovaniu teórie relativity, ktoré vtedy svet tak oslavoval, veľmi kritický: "...je to zaodeté do veľkolepého matematického šatu, ktorý fascinuje a oslepuje, takže ľudia potom nevidia chyby, na ktorých to stojí. Tá teória je ako žobrák, zaodetý do purpuru, o ktorom si nevedomí ľudia myslia, že je to kráľ. Jej exponentmi sú briliantní ľudia, ale tí sú skôr metafyzici a nie vedci."


Neskôr takisto povedal: "Ja zastávam názor, že priestor nemôže byť zakrivený a to z prostého dôvodu, že nemá žiadnu povahu. Niekto by mohol povedať, že Boh je istej povahy. Nie. Boh má len isté vlastnosti a tie mu pripisujeme my. O povahe môžeme hovoriť len vtedy, keď hovoríme o hmote, vypĺňajúcej vesmírny priestor. Povedať, že v prítomnosti väčších telies sa vesmírny priestor zakrivuje, to je akoby niekto vyhlásil, že niečo môže reagovať na nič. Ja takýto náhľad odmietam."


O Einsteinovej teórii relativity ďalej povedal: "Mimochodom, teória relativity je oveľa staršia, než tí, čo ju v súčasnosti prezentujú. Už pred dvesto rokmi s ňou prišiel môj slávny rodák Ruder Baškovič, veľký filozof, ktorý i napriek tomu, že mal mnohoraké povinnosti napísal tisíce stránok vynikajúcej literatúry na všemožné témy. Boškovič sa venoval aj relativite, vrátane tzv. time-space-continuum."


Mnohí myslitelia si všimli, že Tesla často používal pri popise prirodzených javov terminológiu starého indického Sanskritu. O védických textoch sa usudzuje, že sú asi 5 000 rokov staré (iní usudzujú, že sú oveľa staršie). Ide o zbierku textov, pozostávajúcu z oslavných básní, modlitieb, popisov historických udalostí a teoretických vedeckých pojednaní. Predpokladá sa, že tieto texty si do Indie so sebou priniesli predkovia dnešných Brahmánov, ktorí sem prišli z Iránu. Iránske obyvateľstvo tiež pôvodne pochádza z kolísky civilizácie medzi Kaspickým a Čiernym morom, odkiaľ sa v rôznych migračných vlnách dostali na európske územia aj germánske a slovanské kmene.


Tesla ešte v roku 1891 popisoval vesmír ako kinetický systém, plný energie, ktorú možno prakticky využívať hocikde na zemi. V jeho vedeckých konceptoch možno vybadať vplyv učenia Suami Vivekananda, ktorý ako jeden z prvých priniesol védickú filozofiu na Západ a s ktorým sa Tesla osobne stretol.


V prejave na konferencii, zorganizovanej Americkým inštitútom elektroinžinierov, povedal: "O niekoľko generácií bude naše stroje poháňať sila, ktorú možno ľahko využívať hocikde na zemi; o tej v skutočnosti hovoria aj niektorí naši najlepší matematici... Vo vesmírnom priestore sa nachádza energia. A je táto energia statická alebo kinetická? Ak je statická, naše nádeje sú márne. Ak je kinetická - a my naisto vieme, že je - tak je to len otázka času, kedy sa ľuďom podarí napojiť na tento prirodzený kolobeh svoje stroje."


Nuž prečo sa zatiaľ táto "energia zadarmo" stále ešte nevyužíva? Veď tu ide o technológiu, ktorá by revolučne zmenila celý socio-ekonomický štatút tejto planéty.

V súčasnosti jedna štvrtina svetovej populácie skonzumuje tri štvrtiny energetických zdrojov. A práve naháňanie sa za energetickými zdrojmi je príčinou vojen na tejto planéte. S využívaním "energie zadarmo" by k vojnám vôbec nemuselo dochádzať a životné podmienky v treťom svete by bolo možné adekvátne prispôsobiť bez toho, aby sa rozvinuté krajiny museli vzdať svojich vyšších životných štandardov.


Energetika dnes poháňa ekonomiky všetkých krajín. Teslovým životným cieľom bolo umožniť, aby všetci obyvatelia planéty mohli mať prístup k elektrickému prúdu. Ale toto sa ani dodnes celkom nerealizovalo. Prečo? Pretože "zvláštne záujmy" to jednoducho nedovolia. Veď akoby sa súkromní podnikatelia dostávali k tým nebotyčným ziskom, keby mali všetci energiu zadarmo?! A to isté platí o využívaní iných energií v priestore naokolo, čo by mohlo raz navždy vyriešiť páľčivé energetické problémy.


Ale možno platí, že planéta Zem, ako istý živý organizmus, nie je zatiaľ dostatočne pripravená na to, aby sa vidiny slovanského geniálneho vynálezcu Nikolu Teslu mohli realizovať v praxi. Podľa teórie Gaia je naša planéta inteligentnou bytosťou. Tým sa myslí kolektívne vedomie, ktoré nám môže buď prospievať - alebo nás môže aj zničiť. To závisí od toho, akými myšlienkami a plánmi sa ľudia v duchu zaoberajú; čo v mentálnej pláni prevláda. Toto kolektívne vedomie planéty musí dosiahnuť istú úroveň, aby bolo možné realizovať v praxi geniálne vidiny takých vedeckých priekopníkov, akým bol Nikola Tesla.